Restaurant Rozenhof
4 250 reviews
Nijmeegsebaan 114 Heilig landstichting, nabij Nijmegen, Gelderland 6564 CK
0031243230359 Franse keuken, tapas , High tea, bufetten 20 euro
Yes, ja www.rozenhof.nl/restaurant/menukaart/
U bevindt zich op: Home /Hotel /Omgeving en uittips / Nijmegen

Ooijpolder

De Waaldijken ten oosten en westen van Nijmegen behoren tot de meest soortenrijke waterkeringen van Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van Waterschap Rivierenland.

Direct ten westen van Nijmegen, in de gemeente Beuningen, liggen de zogenaamde marjoleindijken. Deze dijken zijn genoemd naar de in Nederland zeldzame wilde marjolein - Origanum vulgare - die er lokaal nog veel voorkomt. Vanwege de bijzondere dijkflora zijn de steile binnentaluds van deze dijken grotendeels gespaard bij de laatste dijkverbetering. Naast wilde marjolein komen er nog vele andere wettelijk beschermde en Rode Lijst soorten voor zoals veldsalie, rapunzelklokje, gewone agrimonie, kruisbladwalstro, beemdkroon en blauwe bremraap.

De kwetsbare dijktaluds worden al vele jaren beheerd door de vereniging Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen, een groep enthousiaste vrijwilligers met hart voor de natuur in eigen regio. Direct ten oosten van Nijmegen, in de Ooijpolder, liggen dijken die weliswaar zijn verbeterd maar die zich inmiddels weer hebben ontwikkeld tot de meest soortenrijke van Nederland. Deze dijken hebben altijd al een hoge natuurwaarde gehad en hebben zich na de dijkverbetering wonderbaarlijk snel hersteld. Bij de dijkverbetering zijn speciale methodieken gebruikt. Zo is op veel plaatsen de oorspronkelijke toplaag in depot gezet en na de dijkverbetering teruggezet als nieuwe toplaag. Deze toplaag bleek de zaden van vele plantensoorten te bevatten die direct na de dijkverbetering zijn gekiemd en inmiddels weer levensvatbare populaties hebben gevormd. Een andere belangrijke factor bij het herstel van de dijkflora was het beheer. Dit beheer wordt al vele jaren uitgevoerd door De Ploegdriever, een lokale vereniging die zich inzet voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur in de Ooijpolder en in Groesbeek.

Waterschap Rivierenland heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot toonaangevend op het gebied van natuurvriendelijk dijkbeheer. Ondanks dat het waterstaatkundig belang steeds voorop staat, heeft Waterschap Rivierenland ook steeds meer oog voor het belang van de natuur. Zo wordt her en der geƫxperimenteerd met aangepaste vormen van beheer.